EEN DOZIJN ASIELEN VOOR HONDEN EN KATTEN GESTICHT IN DE BUURT VAN YULIN, TER BESCHERMING VAN DEZE DIEREN

Inwoners van de provincie  Guangxi, waarin de stad Yulin ligt, kunnen nu in hun gemeente katten en honden beveiligen tegen de wreedheden van de vleesmarkt.
Terwijl de Chinese provincie Guangxi met name berucht geworden is vanwege het hondenvlees-festival in Yulin tijdens de zomerse zonnestilstand, gaan in werkelijkheid  de wreedheden van de handel het hele jaar door in de hele provincie Guangxi. Toch wordt hondenvlees slechts door een minderheid van de bevolking gegeten, en veel dierenvrienden in de provincie zijn diep geschokt door deze illegale en barbaarse industrie. DONEER !

 

De afgelopen 6 maanden heeft Animals Asia deze gedreven dierenvrienden gemachtigd om een blijvende verandering in hun gemeenten aan te brengen door redding centra voor honden en katten geschikt te maken voor het beschermen van kwetsbare dieren, waaronder degenen die ten prooi zouden kunnen vallen aan de vleeshandel. Tot nu toe zijn 12 asielen in staat gesteld om deze taak op zich te nemen, dank zij de steun van Animals Asia.

Irene Feng, Directeur Welzijn Honden en Katten van Animals Asia: “Deze asielen bieden niet alleen onmiddellijke hulp aan honden en katten die in nood verkeren, het zijn ook bakens die in hun gemeenten de boodschap verspreiden dat dierenlevens wel degelijk belangrijk zijn, dat leed en wreedheid die de dieren wordt aangedaan nooit aanvaardbaar zijn, en dat we allemaal de verantwoordelijkheid en de macht hebben om toestanden te veranderen. Door de steun aan de groepen die hun basis hebben in Nanning, Guilin, Wuzhou en Hechi konden de asielen worden opgeknapt, gerenoveerd en van allerlei benodigdheden worden voorzien. De asielen zijn nu beter toegerust om dieren in een kritieke situatie op te vangen, goede gezondheidszorg te geven en uiteindelijk in een nieuw tehuis te plaatsen.”
 
Mevrouw Zhu Ping van Hechi Tehuis en Liefde, opvangcentrum voor kleine dieren: “Deze steun is voor ons asiel absoluut van levensbelang geweest. Iedere dag zien we in onze gemeente honden en katten die onze hulp nodig hebben, die blootstaan aan het gevaar te eindigen in de vleeshandel. Nu hebben we de mogelijkheid de dieren de verzorging te geven die ze zo bitter nodig hebben. We kunnen nu iedereen in onze gemeente laten zien dat er hoop is op een betere toekomst voor onze honden en katten.”
 

“Behalve dat zij ons hielpen om nieuwe asielen  te bouwen, leidden zij op allerlei plaatsen in de provincie groepen op om dieren te castreren en te steriliseren, en om programma’s te ontwerpen om op een humane manier de populatie zwerfkatten in te tomen.”
 
De workshop in Nanning van November 2018, die 2 dagen duurde, stelde meer dan 40 groepen samen uit 8 liefdadigheidsverenigingen en besteedde ook aandacht aan de theorie en de praktijk van vaardigheden die de cursisten nodig hebben om in hun gemeente volgens programma`s te werken. Met de opleiding gaf Animals Asia ook steun aan 9 lokale groepen voor hun castratie- en sterilisatie-programma`s, waardoor ze conflicten tussen mensen en dieren tot een minimum kunnen beperken, evenals het aantal dieren dat slachtoffer wordt van de vleeshandel, evenals de kans dat de dieren ruw worden weggejaagd of gedood.
 
Jill Robinson, oprichter en voorzitter van Animals Asia: “De katten- en hondenvleeshandel gaat in China het hele jaar door, hetgeen betekent dat wij ook het hele jaar door, 365 dagen per jaar, in heel China moeten werken. Er zijn zóveel mensen in China die er wanhopig naar verlangen om honden en katten in hun gemeente te helpen! Het enige wat zij nodig hebben om een begin te maken, zijn: de nodige kennis, vakbekwaamheid en geld! Met onze hulp kunnen ze met betrokken gemeenschappen een menselijke samenleving opbouwen, waarmee zij zich willen inzetten voor honden en katten.”  

 

Animals Asia is het  hart van een  nationale beweging tegen de wreedheden bij  het hondenvlees-festival, een beweging die in China meer dan 150 dierenwelzijnsgroepen steunt, dwz. 60% van al die groepen in het hele land . Er is contact gelegd met regeringsfunctionarissen van elke provincie
in het land, waarbij geadviseerd is om samen te werken met lokale groepen, en om verspreide gezelschappen met elkaar in verbinding te brengen.
 
In de media taxeren rapporten het aantal honden dat in China op barbaarse wijze voor het vlees wordt geslacht op 10 miljoen per jaar. Onderzoeken van Animals Asia hebben aan het licht gebracht dat de meeste van deze honden niet op boerderijen zijn gefokt, maar gestolen.
 
U kunt helpen de honden- en kattenvleeshandel in China te stoppen door met de moedige Chinese activisten schouder aan schouder in de frontlinie elke dag strijd te voeren tegen deze handel. Samen kunnen we de wereld bevrijden van deze onmenselijke handel.
 
Het welzijnswerk van Animals Asia voor honden en katten wordt uitgevoerd door Ya Dong Consulting, een adviserende onderneming, die geliëerd is met Animals Asia.
 
Blijft u ons steunen? Wij kunnen dan Animals Asia, samen met u als donateurs, helpen het broodnodige werk voor de honden en katten in China uit te voeren!