De reis naar Yulin 2018

Terwijl in Yulin 2018 de voorbereidingen voor het hondenvleesfestival worden getroffen, verricht en ondersteunt de AHWF de redding van 500 honden die bestemd zijn voor het festival. Deze honden zijn bevrijd en overgeladen in vrachtwagens van de AHWF. Zij worden in quarantaine geplaatst en behandeld voor een groot aantal ziekten en aandoeningen. De meeste overlevenden zijn zeer ernstig ziek of zijn er in het algemeen slecht aan toe.
 
De reis naar Yulin begint met het inladen van duizenden honden, dan volgt een vervoer van ca. 40 uren zonder eten of drinken. De dieren die dit overleven worden afgeleverd bij het slachthuis, waar ze worden gemarteld en op een uiterst gruwelijke manier aan hun eind komen.
 
AHWF heeft besprekingen gevoerd op het Nationale Volkscongres en heeft aangedrongen op hervorming van de agenda en op het publiceren van een wetsartikel voor dierenwelzijn. De AHWF hoopt daardoor in staat te worden gesteld op dit gebied veranderingen aan te brengen en het festival te beëindigen. Immers, als geen wetten tot bescherming van dieren worden uitgevaardigd, blijft de wantoestand bestaan.
 
Onze dank gaat uit naar Suki Su, onze bestuursvoorzitter, Barbara Gitlitz en Zoe McNeil, die ons in de frontlinie geholpen hebben om zoveel mogelijk honden te bevrijden en in veiligheid te brengen. Tegen de monniken van Gaoyao, die aan de redding van deze honden hebben meegewerkt, willen we zeggen: “Laat mededogen de hoop voor morgen zijn”.


De Dog Meat Trade is niet alleen het Yulin-festival in juni, niet alleen China, maar ook Zuid-Korea
(Boknal-festival), Cambodja en heel Azië - foltering en slachtpartijen zijn elke dag.