BERICHT VAN ANIMAL HOPE AND WELLNESS FOUNDATION:

Washinton DC  13 september 2018 – In een klinkende overwinning voor dierenrechten heeft het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten bij zijn 115e Congres het wetsvoorstel H.R. 6720 (eerder bekend als H.R. 1406) aangenomen. In deze wet wordt het slachten van honden en katten voor menselijke consumptie en andere doeleinden in de VS verboden. Deze slachting wordt nu nog wettelijk toegestaan in 44 staten.
 
De wet werd gesponsord door Congreslid Vern Buchanan en mede-gesponsord door Congreslid Alcee Hasting, die beiden de moed en de kracht hadden om dit wettelijk verbod te steunen. De leider van de meerderheid, Kevin McCarthy, bracht het wetsvoorstel ter sprake.
 
H.R. 6720 verbiedt de slacht, het transport, het kopen, verkopen en de handel in honden en katten en het bezit ervan voor menselijke consumptie in de VS. De wet maakte vroeger deel uit van de tekst inzake het houden van dieren, maar is nu geïntroduceerd door het Huis van Afgevaardigden en aangenomen als een zelfstandige, tweedelige wet.
De Animal Hope and Wellness Foundation, een 501(3)-organisatie zonder winstoogmerk, opgericht door Marc Ching, heeft voorop gelopen bij de acties om de mensen bewust te maken van de internationale praktijk om honden en katten te slachten voor menselijke consumptie. HR 6720 is de eerste grote wettelijke overwinning. Vanuit de AHWF werd het initiatief genomen om de H.R. 1406 – zoals de wet oorspronkelijk heette – op te stellen.
De wet, waarbij de handel in honden- en kattenvlees wordt verboden, werd voor het eerst in maart 2017 ingediend, en wel door het Congreslid Hastings.
De AHWF heeft heel wat moeite gedaan om de wet erdoor te krijgen, wetend dat  de VS de wreedheden niet wereldwijd kan veroordelen zolang die nog wettelijk zijn toegestaan binnen de eigen grenzen. Marc Ching gebruikte de beelden (zoals de video-opnamen), die hij bij zijn vele reddingsacties heeft gemaakt, om de wetgever de ongelooflijke gruwelen en het lijden van de slachtoffers – de honden en de katten – te onthullen. Hij is standvastig te werk gegaan bij het propageren van deze wet en heeft ervoor gezorgd dat kritische bepalingen in de definitieve versie niet afgezwakt werden.
Ik ben dolgelukkig dat H.R. 6720 door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen. Dit is voor de dieren een grote overwinning, die ook in andere landen diegenen zal helpen die strijd willen voeren tegen de honden- en kattenvleeshandel en die de slachtoffers willen bevrijden, aldus Marc Ching.
H.R. 6720 zal nu aan de Senaat worden voorgelegd, en als deze haar stem heeft uitgebracht, aan de President.