EEN SCHOKKENDE AANBLIK:

* Gestolen honden, samengepakt in een kooi, worden afgeleverd bij een slachthuis, om in Cambodja te veranderen in voedsel voor mensen.

* Op een film was te zien hoe gestolen honden een slachthuis in Phnom Penh werden binnengedreven.

* Dierenbevrijders zagen 9 honden, die op het punt stonden gebruikt te worden in de hondenvlees-industrie.

* De hondenvanger vertelde dat hij geregeld honden de poten afhakte om te voorkomen dat ze zouden ontsnappen.

* Vijf van de bevrijde dieren zullen nu in veiligheid leven in een asiel in Thailand.

* Een hartverscheurend video-beeld toont een kooi die volgepropt is met honden – zeer waarschijnlijk gestolen bij hun eigenaren – op weg naar een slachthuis in Cambodja.

* De 48-jarige Michael Chour, CEO van Sound of Animals, reed over een afstand van 7 km achter een bromfiets aan, die op weg was naar het slachthuis en achterop een kooi vervoerde waarin de honden dicht opeen opgesloten zaten.

 

Chour en zijn medewerker, die zijn werk in de hondenvlees-handel had opgegeven om te helpen bij het redden van misbruikte honden, waren op zoek naar een slachthuis in deze regio. Hij vertelde: “We reden in de omgeving rond, zoekend naar vrachtwagens, auto’s en fietsen die honden vervoerden. Onze bedoeling was die dan te achtervolgen tot aan het slachthuis. We kwamen bij een stilstaande bromfiets, en zagen op de bagagedrager een nauwe kooi waarin 9 honden op elkaar gestouwd zaten. Ik maakte wat foto’s, we stelden ons verdekt op en wachtten op de terugkomst van de eigenaar van de bromfiets, om hem te achtervolgen tot aan het slachthuis. Toen de bromfietser terugkwam sprak ik hem erop aan.

Veel honden zijn gewond geraakt doordat ze met stokslagen over verschillende kratten werden verdeeld. Ook waren ze uitgedroogd en doodsbang.

 

Michael Chour: Deze honden hadden tijdens een reis van 4 uur met z’n negenen bovenop elkaar gezeten, in de brandende hitte, in een ruimte die eigenlijk slechts ruimte bood aan één hond. Bij aankomst waren ze gewond, uitgedroogd en doodsbang. Het zijn gestolen huisdieren, niet gewend aan ruwe en brute behandeling. Er werd ons verteld dat de slachters voor vandaag klaar waren. De afgesproken hoeveelheid van 1000 kg hondenvlees, die afgeleverd moest worden in Phnom Penh, was bereikt.

Chour vertelde dat dit een van de meest barbaarse, sadistische, harteloze slachthuizen was die hij ooit gezien had: “Deze honden moesten opgepropt in die krappe kooi de nacht doorbrengen tot de volgende dag waarop ze zouden worden geslacht. De afgelopen 15 jaar ben ik in honderden slachthuizen geweest, maar dit slachthuis is wel het wreedste dat ik ooit bezocht heb. De slachter vertelde me dat hij deze dag bij honden de poten had afgehakt om ontsnappen onmogelijk te maken. Hei zei dat hij dit geregeld deed. Ook hondenvangers gebruiken dit gruwelijke machtsmiddel.”

Chour was diep geschokt toen hij zag hoe de honden nog werden mishandeld voordat ze geslacht zouden worden: ze werden met een stok geslagen terwijl ze over verschillende kooien verdeeld werden. “Dit slachthuis ligt zó geïsoleerd en zó diep in de jungle, dat de hondendief mij vrij-uit durfde te vertellen hoe hij te werk was gegaan. Het was immers tóch onmogelijk om hem op heterdaad te betrappen! Hij zei ook dat het steeds moeilijker werd om in dit gebied honden te pakken te krijgen, zodat het gunstiger voor hem was om naar Siem Reap te gaan, een andere stad in Cambodja, om daar honden te stelen.....”

Het stelen van honden is wettelijk verboden in Cambodja.

Chour kon één jong hondje, dat hij liefdevol “Lewan” noemde, redden. Hij bracht haar naar een dierenarts, waar ze behandeld werd voor hoge koorts en voor pijn, die veroorzaakt was doordat ze in de knel had gezeten.

Chour: “Hij ging maar door met de hond te slaan, hij wilde het dier doodslaan. Ik kon het niet langer verdragen en schreeuwde tegen de slachter dat hij moest ophouden. Het werd een gespannen toestand, maar dat kon mij niet schelen. Ik moest mijn evenwicht terugvinden om deze monsterlijke maniet van doen een halt toe te roepen. Als hij het dier nog één klap had gegeven....... Ik zei hem dat hij mij de hond moest geven, en dat ik anders niet voor mijzelf kon instaan.”

Lewan zal nu verzorgd worden in de opvang “De Blauwe Droom ” in Thailand, met nog 4 andere honden, die op dezelfde dag bevrijd werden. U kunt deze man helpen met een kleine donatie