DIERENBEVRIJDERS VINDEN TEHUIZEN VOOR GEREDDE DIEREN, DANKZIJ HET CHINESE BERENBEVRIJDINGSCENTRUM ANIMALS ASIA

Onze onvolprezen dierenverzorgster bij het  Chinese Berenbevrijdingscentrum, Katherine Alexander, schrijft over enige vierpotige bezoekers van het Centrum, en hoe die konden ervaren wat liefde kan bewerkstelligen. Het meeste werk dat het team “Beren en medische verzorging” verricht in het Berenbevrijdingscentrum (CBRC) richt zich op beren, hoewel we ook een groot deel van onze tijd, energie en aandacht besteden aan plaatselijke honden en katten, waaronder ook zwerfdieren die we rondom ons Centrum hebben gevonden. In de loop van 2019 hebben personeelsleden verscheidene honden en katten , die in het beschutte gebied buiten ons reservaat aan hun lot waren overgelaten, aangetroffen, of ze waren op de dieren attent gemaakt. Dit kan op ieder moment van de dag of nacht gebeuren. Het gaat om een gebied rondom ons reservaat, dat onze beren, gezelschapsdieren en medewerkers voor ziekten moet vrijwaren.
 
Als een zwerfdier eenmaal gevonden en aangemeld is, wordt een lid van de groep dierenartsen verzocht om de gezondheidstoestand ervan te onderzoeken, en als is vastgesteld dat het dier geheel en al gezond is, gaan we ons best doen om er een goed tehuis voor te vinden. Soms wil een lid van het Centrum zo`n pas gevonden en onderzocht dier opnemen, en als dat niet het geval is, gaan we elders op zoek naar een tehuis. We werken nauw samen met een organisatie genaamd Chengdu Dierenbevrijding, die ons al geholpen heeft door tijdelijke en blijvende opvang te vinden voor veel van onze dieren.
 
Onlangs hebben we onze eigen groep voor herplaatsing opgericht, nl. “WeChat”, een social medium , dat zich ten doel stelt gezinnen te vinden voor onze verweesde dieren. Deze groep telt ruim 100 leden, terwijl ze nog maar 1 jaar bestaat! Als iemand belangstelling heeft voor het tijdelijk of blijvend opnemen van een dier, dan kan deze persoon contact met ons opnemen, en wordt dan benaderd door iemand van ons team,  voor een gesprek  over het eventuele welslagen van de plaatsing. Een andere manier om dieren te herplaatsen is door middel van een bijeenkomst die elke zondag in een café in Chengdu plaats vindt. Deze bijeenkomst kan bezocht worden door iedereen die een zwerfdier een nieuw tehuis wil bezorgen en brengt in ieder geval een groot gezelschap van dierenvrienden en -verzorgers bij elkaar. Voordat de honden en katten naar hun tijdelijke of blijvende opvang gaan, verblijven ze in een quarantaine-ruimte in ons kleine dierenhospitaal.
 
Alle leden van onze werkgroep worden ingezet bij de dagelijkse verzorging van de dieren, inclusief het schrijven van de rapporten, medische begeleiding, wandelen met de honden, spelen, en er komen ook bezigheden buitenshuis aan te pas. Al bezorgt dat alles ons veel werk, het geeft ons grote voldoening. Niet alleen zien we hoe de krachten en de gezondheid van de dieren dagelijks toenemen, we kunnen ook volgen hoe hun vertrouwen in de mensen groeit en hoe de eigen persoonlijkheid van elk dier meer en meer tevoorschijn komt. Dat alles maakt onze taak boeiend en bevredigend.
Het kost veel tijd en werk om geschikte tehuizen voor onze zwerfdieren te vinden, en we zijn dan ook heel dankbaar voor de hulp die we ontvangen van onze plaatselijke stafleden, die berichten en teksten voor posters vertalen, die ons de adressen van tijdelijke pleeggezinnen doorgeven, evenals de indruk die potentiele eigenaren op hen maken.
 
De meeste zwerfdieren die bij ons CBRC terechtkomen, zijn nog jong, maar er zijn hier ook volwassen honden en katten. Alle dieren die we opnemen worden, voorafgaand aan de nieuwe huisvesting, gevaccineerd, gecastreerd en gesteriliseerd. Als ze voor neutralisatie nog te jong zijn bij de overdracht, kan dat op een later tijdstip alsnog gebeuren, zonder kosten voor de nieuwe eigenaar.
 
De dieren die onder de hoede van het CBRC zijn gekomen, hebben geluk, zeker als we een heel lief en gezellig tehuis voor hen vinden, zoals voor Tara. Tara was zenuwachtig en bang toen ons vangst-team haar vond. Ze deed wanhopige pogingen om langs de oever van een kleine kreek omhoog te klauteren. Ze had een wond aan haar kopje, die eruit zag als een bijtwond. Een ingreep was nodig.
 
Door heel veel liefde en geduld van ons team ontwikkelde Tara zich tot een vriendelijk en levenslustig kameraadje. Zij won de harten van een gezin dat onlangs ons Centrum bezocht, en ze woont nu voorgoed bij deze mensen in HongKong.
 
Een paar maanden geleden werden 5 jonge hondjes bij ons Centrum gebracht door iemand die ze aan de kant van de weg gevonden had, liggend in een kartonnen doos. Het CBRC-team was die avond naar de film Toy Strong gaan kijken, en besloot de hondjes, afgaande op de karakters van de diertjes in de film, Buzz, Woody, Rex, Jessy en Bo te noemen. Ze vonden alle 5 een tehuis en zullen binnenkort even bij ons terugkomen om gecastreerd en gesteriliseerd te worden.
 
Sai Hu is een andere hond voor wie we een tehuis moesten vinden. Een speciaal geval, omdat hij iemand gebeten had. We gingen heel zorgvuldig te werk, wetend dat hij gewoonlijk niet beet en over het geheel genomen een lieve hond was. Maar we konden in China geen tehuis voor hem vinden. En omdat hij iemand gebeten had, kon hij alleen maar geplaatst worden bij iemand die wat ervaring met honden had en wist hoe hij met dit probleem moest omgaan. Gelukkig  is een van onze vrijwilligers, Galopin, deskundig op het gebied van dierengedrag, en zij adopteerde hem. Sai Hu is onlangs aangekomen in zijn nieuwe tehuis in het Verenigd Koninkrijk (Engeland).
 
Kort geleden werden in een veld tussen wilde begroeiing 5 jonge hondjes gevonden. Ze waren nog maar 3 tot 4 weken oud  en hadden daar niet kunnen overleven, temeer daar het een koude dag was. We namen ze mee  naar ons diergeneeskundig hospitaal, waar ze door een dierenarts onderzocht werden. Toen een officiële gezondheidsverklaring over hen was afgegeven, begonnen we een opvang voor hen te zoeken, en tot onze vreugde vonden we binnen 2 weken voor alle 5 een nieuw, prettig tehuis.
 
In 2019 hebben we 21 zwerfdieren goed kunnen onderbrengen. We werken samen met de plaatselijke gemeenten om de aantallen zwerfdieren omlaag te brengen, waarbij we de eigenaren voorlichting geven en de sterilisaties en castraties tegen verlaagd tarief aanbieden.