Anbi

 

Stichting Save The Moonbears heeft een ANBI status!

Voordelen ANBI-status.

De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.
ANBI - Algemeen nut beogende instelling.

ANBI - Algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1-1-2008 zijn giften die gedaan worden aan een instelling voor een goed doel aftrekbaar van het belastbaar inkomen als die instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). U dient altijd, voordat u een schenking doet, eerst te controleren of de instelling die u wilt begunstigen, een ANBI is. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.
Uw giften aan Stichting save The Moonbears zijn fiscaal aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels). Maar notarieel schenken biedt nog meer fiscaal voordeel, en op deze manier kunt u de dieren nóg beter helpen! Giften>>>>